månadsarkiv: december 2013

Fiberkabel på Bergåsa

Intresset för fiberkabelanslutning har varit stort på gatorna runt Baldersvägen och området har därför blivit utvalt till ett av Affärsverkens intresseområde. Kvoten för antal intresserade som krävs har uppfyllts och anslutningsavtal har skickats ut till hushållen på dessa gator. Vi följer utvecklingen med spänning.

Fiberkabel

Mer information finns på Stadsnätets hemsida: www.stadsnat.affarsverken.se

Gott Nytt År önskar Styrelsen