månadsarkiv: december 2019

Info från Bryggkommittén

Senaste nytt från Bryggkommittén. Frågor angående nedan kan skickas till bryggplats@bergasa.se

Info angående båtbryggor Bergåsa

För att bygga exempelvis brygga krävs anmälan (”Vattenverksamhet”) till och tillstånd från Länsstyrelsen. Handläggningstiden för detta är ca åtta veckor. Inga byggen/arbeten vid/i vatten får ske sommarhalvåret (fr.o.m. 1 april).

Vidare finns detaljplaner från tidigare, som man inte kan ändra på hur som helst. I dessa finns inritat var man kan bygga. I exempelvis området intill högskolan, finns bygglov längs stranden. Strax norr om högskoleområdet är det s.k. Naturområde en liten bit, där man inte får bygga/ändra. Undantag är de två befintliga bryggorna (”Telenorbryggan” och bryggan vid muren) och ett område ca 5 m runt om dessa bryggor. Om man ändå vill bygga/ändra här, krävs större åtgärder som vi kallar ”Stora alternativet”. Återkommer till detta.

Stora alternativetStora alternativet, klicka på bilden för större format.

I området ytterligare ett litet snäpp norr, med start ungefär vid ”kommunala bryggan”, är det inte Naturområde utan istället s.k. Parkområde. Här får man göra småbryggor (upp t.o.m. nio båtar per brygga) utan bygglov från Kommunen (dock tillstånd från Länsstyrelsen). Detta kommer vi att benämna ”Enkla alternativet”.

Plankarta P144Klicka på bilden för större format Plankarta P144.

Avseende bastu så är det fritt fram så länge den är på en flotte som inte är permanent fastsatt – d.v.s. att man kan flytta den. Bryggkommittén har härmed bäddat för detta men mäktar inte med att själva bygga/köpa denna flotte med bastu. Frivilliga vänligen anmäl er till styrelsen.

Oavsett krävs engagemang för att få saker att hända. Bryggkommittén avser få till ytterligare möten med Kommunen för diskussion kring Stora alternativet. Förhoppningen är att få till en win-win situation här. För att få till Stora alternativet kommer det bl.a. att krävas

  • Att vi tar fram en situationsplan (uppdaterad och detaljerad karta från Lantmäteriet, alt. Flygfoto),
  • Detaljerade ritningar/skisser,
  • Att vi skickar in bygglovsansökan,
  • Att vi skickar in anmälan om Vattenverksamhet till Länsstyrelsen och att de beviljar.

Dessutom innebär detta stora kostnader och att, då man i så fall bygger ”utanför” befintlig detaljplan, får detta prövat och godkänt av nämnd inom Kommunen. Det är alltså flera kommunala förvaltningar inblandade i frågan som behöver kontaktas och komma överens med.

Så, det går framåt, men mycket jobb återstår. Finns fler frivilliga som kan hjälpa till?

Mvh,
Bryggkommittén

Information från Bryggkommittén

Bryggplats StudentvikenBryggplats Studentviken – Vy från land NO

Efter årsmötet 2018 gjordes en intresseförfrågan bland Villaföreningens medlemmar angående nya och fler bryggplatser vid Studentviken. Det visade sig finnas ett stort intresse för att skapa nya bättre båtplatser med vågbrytare vid Studentviken och föreningen tillsatte då en kommitté som skulle undersöka vilka möjligheter som fanns för att få till detta.

Bryggkommittén har lagt ner ett stort arbete och jobbat aktivt med frågan fram till dags datum. Kommittén har kommit en bra bit på vägen mot målet men har nu stort behov någon/några personer som har möjlighet att engagera sig i frågan och ta över rodret. Intresse är en sak – engagemang en annan och det är det som nu behövs. Det är Bryggkommitténs engagemang som skulle kunna göra det möjlig att få till önskade båtplatser i framtiden.

Har du möjlighet att bidra på något sätt och engagera dig eller vill veta mer, skicka ett meddelande till Bryggkommitténs kontaktadress: bryggplats@bergasa.se

Bryggkommittén meddelar att om dom inte får hjälp av fler personer och det inte längre finns någon som aktivt driver gruppen kommer denna att läggas ner efter årsskiftet.

Tidigare info finns här: https://bergasa.se/ovrigt/bryggplats/

Glöggmingel i Frejalunden 2019-12-15

Glöggmingel i Frejalunden 2019-12-15

Villaföreningens ordförande, Carin, hälsade välkomna till årets glöggmingel i Frejalunden. Ett 50-tal personer hade slutit upp för att lyssna till några stämningsfulla julsånger framförda av Bergåsakören. Skumtomtar, pepparkakor, julmust, clementiner och varm glögg smakade bra och värmde i det regniga och grå decembervädret. Arrangemanget var lyckat och vi som var där hade en trevlig stund tillsammans denna tredje advent. Ett stort tack till de medlemmar som hjälpte till med både för- och efterarbetet. Villaföreningens styrelse önskar alla en riktigt avkopplade jul och nyårshelg.

Glöggmingel i Frejalunden 2019-12-15

Glöggmingel i Frejalunden 2019-12-15

Glöggmingel i Frejalunden 2019-12-15

Glöggmingel i Frejalunden 2019-12-15

Glöggmingel i Frejalunden 2019-12-15

Fjärrvärmeutbyggnad

Apropå arbetet på södra Kronobergsgatan där det bland annat läggs ner fjärrvärme.

Affärsverken håller just nu på att diskutera om/hur man ska gå vidare med utbyggnaden av fjärrvärmenätet på övriga Bergåsa. Beslut kommer att tas i början av 2020. De fastigheter som är intresserade av att ansluta sig kan skicka in en intresseanmälan för fjärrvärme till Affärsverken snarast.

Mer information finns här: https://www.affarsverken.se/varme-och-kyla/anslut-fjarrvarme/anslut-villa/.

Kronobergsgatan 2019-11-30