Information från Bryggkommittén

Bryggplats StudentvikenBryggplats Studentviken – Vy från land NO

Efter årsmötet 2018 gjordes en intresseförfrågan bland Villaföreningens medlemmar angående nya och fler bryggplatser vid Studentviken. Det visade sig finnas ett stort intresse för att skapa nya bättre båtplatser med vågbrytare vid Studentviken och föreningen tillsatte då en kommitté som skulle undersöka vilka möjligheter som fanns för att få till detta.

Bryggkommittén har lagt ner ett stort arbete och jobbat aktivt med frågan fram till dags datum. Kommittén har kommit en bra bit på vägen mot målet men har nu stort behov någon/några personer som har möjlighet att engagera sig i frågan och ta över rodret. Intresse är en sak – engagemang en annan och det är det som nu behövs. Det är Bryggkommitténs engagemang som skulle kunna göra det möjlig att få till önskade båtplatser i framtiden.

Har du möjlighet att bidra på något sätt och engagera dig eller vill veta mer, skicka ett meddelande till Bryggkommitténs kontaktadress: bryggplats@bergasa.se

Bryggkommittén meddelar att om dom inte får hjälp av fler personer och det inte längre finns någon som aktivt driver gruppen kommer denna att läggas ner efter årsskiftet.

Tidigare info finns här: https://bergasa.se/ovrigt/bryggplats/