Info från Bryggkommittén

Senaste nytt från Bryggkommittén. Frågor angående nedan kan skickas till bryggplats@bergasa.se

Info angående båtbryggor Bergåsa

För att bygga exempelvis brygga krävs anmälan (”Vattenverksamhet”) till och tillstånd från Länsstyrelsen. Handläggningstiden för detta är ca åtta veckor. Inga byggen/arbeten vid/i vatten får ske sommarhalvåret (fr.o.m. 1 april).

Vidare finns detaljplaner från tidigare, som man inte kan ändra på hur som helst. I dessa finns inritat var man kan bygga. I exempelvis området intill högskolan, finns bygglov längs stranden. Strax norr om högskoleområdet är det s.k. Naturområde en liten bit, där man inte får bygga/ändra. Undantag är de två befintliga bryggorna (”Telenorbryggan” och bryggan vid muren) och ett område ca 5 m runt om dessa bryggor. Om man ändå vill bygga/ändra här, krävs större åtgärder som vi kallar ”Stora alternativet”. Återkommer till detta.

Stora alternativetStora alternativet, klicka på bilden för större format.

I området ytterligare ett litet snäpp norr, med start ungefär vid ”kommunala bryggan”, är det inte Naturområde utan istället s.k. Parkområde. Här får man göra småbryggor (upp t.o.m. nio båtar per brygga) utan bygglov från Kommunen (dock tillstånd från Länsstyrelsen). Detta kommer vi att benämna ”Enkla alternativet”.

Plankarta P144Klicka på bilden för större format Plankarta P144.

Avseende bastu så är det fritt fram så länge den är på en flotte som inte är permanent fastsatt – d.v.s. att man kan flytta den. Bryggkommittén har härmed bäddat för detta men mäktar inte med att själva bygga/köpa denna flotte med bastu. Frivilliga vänligen anmäl er till styrelsen.

Oavsett krävs engagemang för att få saker att hända. Bryggkommittén avser få till ytterligare möten med Kommunen för diskussion kring Stora alternativet. Förhoppningen är att få till en win-win situation här. För att få till Stora alternativet kommer det bl.a. att krävas

  • Att vi tar fram en situationsplan (uppdaterad och detaljerad karta från Lantmäteriet, alt. Flygfoto),
  • Detaljerade ritningar/skisser,
  • Att vi skickar in bygglovsansökan,
  • Att vi skickar in anmälan om Vattenverksamhet till Länsstyrelsen och att de beviljar.

Dessutom innebär detta stora kostnader och att, då man i så fall bygger ”utanför” befintlig detaljplan, får detta prövat och godkänt av nämnd inom Kommunen. Det är alltså flera kommunala förvaltningar inblandade i frågan som behöver kontaktas och komma överens med.

Så, det går framåt, men mycket jobb återstår. Finns fler frivilliga som kan hjälpa till?

Mvh,
Bryggkommittén