Dags att betala medlemsavgiften för 2020

Nytt år och därmed dags att betala in medlemsavgiften för 2020. Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening behöver ditt stöd och vi hoppas att du vill vara medlem även under 2020.

30 april firar vi tillsammans Valborg vid Studentviken.
1 maj håller föreningen Vårträff och Årsmöte vid Studentviken.
23 maj arrangeras Loppis/Växtbytardag i Frejalunden ”Lillan”.
27 september anordnas en Höstträff.
13 december ordnas för tredje gången ”Glöggmingel”.

Styrelsen 2019-09-29Styrelsen från vänster: Hans Södergren, Lisa Thorneus, Christian Österberg, Carin Håkansson, Assar Lindén, Carina Lindqvist. Saknas: Eleonore Ardin och Kristofer.

Föreningen arbetar aktivt med, och ställer krav på kommunen angående trafiken och miljön i området, anordnar Valborg och andra aktiviteter under året, köper in verktyg och redskap och ser till att vår lilla strand har sand och en badflotte.

För att kunna göra allt detta och mycket mer behöver vi ditt stöd. Det kostar bara 100 kronor per hushåll och år att vara med i föreningen.

Betala genom att sätta in summan på bg 5190-3060. Ange namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Medlemsavgift 2020

Till dig som redan betalt din medlemsavgift för 2020 vill vi framföra ett stort tack för ditt stöd!