månadsarkiv: mars 2020

Var med och påverka – Gå på årsmöte 1/5

Styrelsen 2019-09-29Styrelsen från vänster: Hans Södergren, Lisa Thorneus, Christian Österberg, Carin Håkansson, Assar Lindén, Carina Lindqvist. Saknas: Eleonore Ardin och Kristofer.

Vi behöver ditt engagemang i villaföreningen. Till årsmötet behöver föreningen en ny kassör, två personer till valberedningen och ytterligare en suppleant.

Vill du vara med och påverka vad som händer i närområdet? Boka in Bergåsa- Västra Marks Villaägareförenings årsmöte. Här har du också chans som medlem att påverka hur din förening ska arbeta och vilka som ska sitta i styrelsen. I år kommer årsmötet att hållas vid den lilla stranden på Studentviken den 1 maj, klockan 12:00.

Finns det något du vill förbättra eller ändra på? I så fall kan du skriva en motion till årsmötet och på så sätt kanske påverka hur föreningen ska jobba under kommande år. Motion till årsmötet ska vara inlämnad till styrelsen senast den 1 april. Vid omröstning har varje medlemshushåll en röst.

På årsmötet fattar medlemmarna beslut om vilka personer som ska få förtroendeuppdrag i styrelsen. Den valda styrelsen företräder medlemmarna mellan årsmötena och ska också se till att genomföra de beslut som röstas igenom. Medlemmarna får också ta ställning till om styrelsen från föregående verksamhetsår har gjort ett bra jobb och om den ska beviljas ansvarsfrihet eller inte.

Har du aldrig varit på Bergåsa- Västra Marks Villaägareförenings årsmöte? Passa på att gå dit och lyssna och lär eller gör din röst hörd. Du som redan varit med tidigare år vet hur trevligt vi har det tillsammans på våra sammankomster så vi hoppas även på din närvaro.

För dig som inte ännu är medlem i Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening finns här mer information om hur du blir medlem.

Ökad trygghet i området

Varför upplever vi vissa platser som mindre trygga, trots att risken för brottslighet där är låg? Det kan bero på dålig belysning, trånga passager, skymmande buskage och en mängd andra faktorer.

Platser som upplevs mindre trygga i områdetPlatser som upplevs mindre trygga i området

Villaföreningen försöker kartlägga platser i vår omgivning som skulle kunna åtgärdas för att skapa en tryggare miljö. Några exempel som vi i villaföreningen har haft uppe för diskussion:

  • Sträckan från Tallvägens parkering till utegymmet på Västra Mark. Vägen saknar belysning och platsen för utegymmet är inte tillräckligt öppen.
  • Gångvägen mellan Frejavägen och Sagavägen genom Frejalunden ”Lillan”. Belysning saknas, stigen smal, ojämn och ofta lerig, risk för olyckor föreligger.

Vi behöver din hjälp oss att rapportera in platser som kan upplevas som otrygga och varför ni upplever den som mindre trygg. Skicka in beskrivning och plats till webmaster@bergasa.se

Trädgårdsavfall

Karlskrona kommuns parkavdelning inspekterade i veckan Frejalunden ”Lillan” inför kommande trädröjning/gallring. Då uppmärksammades att kompost och annat trädgårdsavfall dumpats på kommunal mark. Det kan vara bekvämt att slänga trädgårdsavfall på mark som ligger nära din bostad. Knappast någon skulle komma på tanken att dumpa sitt trädgårdsavfall hos grannen, men när grannen är kommunal mark, verkar många tro att det är tillåtet, vilket inte stämmer.

Karlskrona kommun har bett villaföreningen om hjälp att informera boende i området om följande: Enligt Miljöbalken är det brottsligt att skräpa ned på alla platser dit allmänheten har tillträde eller insyn. Det gäller även i skog och mark och oavsett om det är privat eller kommunal mark det handlar om. Att som exempel slänga ris, buskar, grenar, träd, löv, gräs, frukt och annat trädgårdsavfall där innebär nedskräpning.

Så låt oss alla hjälpas åt att hålla rent i våra grönområden. Trädgårdsavfall lämnas kostnadsfritt på kommunens återvinningscentral Mältan.