Grannsamverkansnytt Mars 2020

Informationsblad Grannsamverkan Mars 2020

Informationsblad Grannsamverkan Mars 2020 är nu publicerat på Villaföreningens sida <GRANNSAMVERKAN>.

Innehåller denna gång information från Polisen och Räddningstjänsten.