Området

I Karlskrona kommuns översiktsplan 2030 pekas Bergåsa ut som ett område med bebyggelsemiljö av särskilt värde. Bergåsa är Karlskronas enda exempel på sekelskiftets trädgårdsstäder. Tillsammans med Västra Mark, Arnö och Elleskär illustrerar områdets villabebyggelse de skiftande stil-, plan- och bostadsidealen under 1900-talet. Förläggningen av Grenadjärregementet till Gräsvik och Centrallasarettet till Bergåsa vid seklets början var en förutsättning för stadsdelens framväxt.Vill du veta mer om områdets gatunamn och dess uppkomst, klicka här <GATUNAMN>.

Baldersvagen

Bergåsa stadsdelscentrum

År 1941 planlades Galgamarken för flerbostadsbebyggelse och den fortlöpande förtätningen av bebyggelsen skapade ett behov av ett stadsdelscentrum. Bergåsa kompletterades senare med biograf och småbutiker. Sagabiografen (1955-1963) på Bergåsa, sågs som väldigt modern när den invigdes 1955 och den hade 400 sittplatser. Centrumanläggningen har betydande arkitektoniska kvaliteter.

Interiör från Fords bilhall på Bergåsa vid korsningen Sunnavägen – Valhallavägen. Fotografiet tagit den 4 maj 1958.

Fords bilhall på Bergåsa

Foto: Eric Olsson

Bergåsa, Karlskrona stads spårvägars ändhållplats i norr

Bergåsa var under åren 1910-1949 Karlskrona stads spårvägars ändhållplats i norr.
Karlskrona stads spårvägar (KSS), startades i privat regi år 1910 som Karlskrona spårvägar och kommunaliserades år 1917. Man bedrev elektrisk spårvägstrafik med blå spårvagnar på en linje som sträckte sig från dåvarande Örlogsvarvet (nuvarande Karlskronavarvet) och Amiralitetsgatan i söder förbi Hoglands park till Bergåsa i norr. Ursprungligen fanns också planer på att anlägga en ringlinje på Trossö, men detta kunde ej förverkligas p.g.a. backarna i staden och inte minst svag driftsekonomi. Den befintliga linjen förblev oförändrad fram till nedläggningen år 1949 då den ersattes med busstrafik. Karaktäristiskt för spårvägen i Karlskrona var att den hade att kämpa mot en dålig ekonomi och att spår- och vagnsunderhållet var eftersatt. Vagnhallen var belägen i Gräsvik.

Studentviken

Studentviken består egentligen av flera små badvänliga vikar. Den största är mycket långgrund och barnvänlig. Studentviken är ett EU-bad som kontrolleras flera gånger per säsong av kommunen. Aktuella mätvärden finns på Havs- och vattenmyndigheten.

Badliv vid Studentviken

Badliv vid Studentviken

Västra Marks Friluftsområde

Västra Marks friluftsområde är ett vackert och mycket uppskattat grönområde med flera motionsspår, varav ett elljusspår. Idrottsplatsen invigdes den 13 september 1925 och är belägen nära havet med möjlighet till allt från promenad till elitidrott. Genom området går Wämöleden, vilken är en 10 km lång vandringsled som sträcker sig runt hela Wämö. KA 2 Idrottsförening och fotbollsklubben FK Karlskrona har sina klubblokaler här. Årligen anordnas både fotbollsmatcher och friidrottstävlingar.

Karlskrona Idrottsplats

Karlskrona Idrottsplats

Kommunikationer

Vid Bergåsa centrum går både tåg, stads- och landsvägsbussar samt flygbussen. För tidtabeller, besök Blekingetrafikens hemsida.

Förskolan Ankaret

På Bergsgatan uppe på Bergåsa ligger den föräldrakooperativa förskolan Ankaret. Läs mer på Ankarets hemsida.

KARLSKRONA - Parti av Bergåsa.

KARLSKRONA – Parti av Bergåsa.