Ökad trygghet i området

Varför upplever vi vissa platser som mindre trygga, trots att risken för brottslighet där är låg? Det kan bero på dålig belysning, trånga passager, skymmande buskage och en mängd andra faktorer.

Platser som upplevs mindre trygga i områdetPlatser som upplevs mindre trygga i området

Villaföreningen försöker kartlägga platser i vår omgivning som skulle kunna åtgärdas för att skapa en tryggare miljö. Några exempel som vi i villaföreningen har haft uppe för diskussion:

  • Sträckan från Tallvägens parkering till utegymmet på Västra Mark. Vägen saknar belysning och platsen för utegymmet är inte tillräckligt öppen.
  • Gångvägen mellan Frejavägen och Sagavägen genom Frejalunden ”Lillan”. Belysning saknas, stigen smal, ojämn och ofta lerig, risk för olyckor föreligger.

Vi behöver din hjälp oss att rapportera in platser som kan upplevas som otrygga och varför ni upplever den som mindre trygg. Skicka in beskrivning och plats till webmaster@bergasa.se