Trädgårdsavfall

Karlskrona kommuns parkavdelning inspekterade i veckan Frejalunden ”Lillan” inför kommande trädröjning/gallring. Då uppmärksammades att kompost och annat trädgårdsavfall dumpats på kommunal mark. Det kan vara bekvämt att slänga trädgårdsavfall på mark som ligger nära din bostad. Knappast någon skulle komma på tanken att dumpa sitt trädgårdsavfall hos grannen, men när grannen är kommunal mark, verkar många tro att det är tillåtet, vilket inte stämmer.

Karlskrona kommun har bett villaföreningen om hjälp att informera boende i området om följande: Enligt Miljöbalken är det brottsligt att skräpa ned på alla platser dit allmänheten har tillträde eller insyn. Det gäller även i skog och mark och oavsett om det är privat eller kommunal mark det handlar om. Att som exempel slänga ris, buskar, grenar, träd, löv, gräs, frukt och annat trädgårdsavfall där innebär nedskräpning.

Så låt oss alla hjälpas åt att hålla rent i våra grönområden. Trädgårdsavfall lämnas kostnadsfritt på kommunens återvinningscentral Mältan.