Bryggkommittén läggs ner

Bryggplats StudentvikenBryggplats Studentviken – Vy från land NO

Intresset för bättre båtplatser med vågbrytare mellan Studentviken och BTH var stort bland Bergåsa- Västra Marks Villaägareförenings medlemmar när idén presenterades i maj 2018. Mer än 40 personer anmälde sitt intresse för en bryggplats under sommaren. Villaföreningen beslutade att tillsätta en Bryggkommitté för att arbeta vidare med denna fråga.

Bryggkommittén har haft flera sammankomster och många timmars arbete har lagts ner sedan starten. I december 2019 efterlyste kommittén nya krafter som skulle ha möjlighet att engagera sig och ta ärendet vidare för att slutligen komma fram till målet. Dessvärre har ingen anmält sig för att hjälpa till att driva frågan vidare. Medlemmarnas intresse och deras engagemang är föreningens viktigaste och främsta tillgång. Eftersom detta saknas i denna fråga har villaföreningens styrelse på det senaste styrelsemötet 2020-02-24 tagit det tråkiga beslutet att Bryggkommittén ska läggas ner.

Som medlem har du formellt inget ansvar för att hjälpa din förening mer än att betala medlemsavgiften. Verkligheten är dock något annat. Ska en ideell förening blomstra och på sikt överleva handlar allt om att så många personer som möjligt engagerar sig i föreningens aktiviteter, i stort och i smått. Styrkan i en förening växer fram genom medlemmarnas engagemang.