Fjärrvärmearbetet på Kronobergsgatan

Kronobergsgatan 2019-11-30

Här följer den senaste informationen föreningen fått av Affärsverken.

Mark- och installationsarbetet för fjärrvärme på södra Kronobergsgatan där även VA och elkablage i gatan har bytts ut kommer att med stor sannolikhet avslutas innan Påsk för denna gång. Asfaltering kommer att ske senare då asfaltsverken startar upp. Det finns nya hushåll som anmält intresse och beslut kommer tas om och i så fall när fortsatt utbyggnaden ska ske.