Skrivelse till Karlskrona kommun

Blekinge Läns Tidning, 2020-02-09. Text: Jesper VighagenBlekinge Läns Tidning, 2020-02-09. Text: Jesper Vighagen

Villaföreningen skickade under senare delen av 2019 in en skrivelse till Karlskrona Kommun som bland annat tog upp aktuell parkeringsfråga. Då vi inte fick in representanter för att driva parkeringsfrågan och vi därmed inte kunde lägga fram ett förslag våra medlemmar kunde stå bakom drogs skrivelsen tillbaka. För några veckor sedan skickades en omarbetad version in vilket uppmärksammades i helgens upplaga av Blekinge Läns Tidning, 2020-02-09.

Det föreningen vill åstadkomma med inskickad skrivelse är att få igång en dialog framöver med Karlskrona kommun och på detta sätt främja ett framtida samarbete. Vår förhoppning är att Karlskrona kommun ser över möjligheten att arrangera regelbundna samrådsmöten med villaföreningen tillsammans med Drift- och servicenämnden.

Skrivelsens innehåll berör både gamla och nya punkter Bergåsa Västra Marks Villaägareförening har haft med Karlskrona kommun de senaste åren angående trafik, säkerhet och trevnad.

Utöver några av de punkter du kan läsa om i BLT’s tidningsartikel följer nedan några exempel på andra områden skrivelsen tar upp.

TRAFIK – Karlskrona Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-21 att bifalla vårt medborgarförslag ”Fartsänkande åtgärder på Bergåsa och Västra Mark” som innehöll åtgärder i form av vägbulor på både Kronobergsgatan och Baldersvägen. Vad hände med vägbulorna på Baldersvägen?

SÄKERHET – Belysning till och från löparspår och utegym (via Tallvägen) på Västra Mark saknas vilket ger otrygghet och minskad tillgänglighet. Även belysning mellan Studentviken och Blekinge Tekniska Högskola skulle öka tryggheten och minska risken för stölder vid bryggorna längs strandlinjen.

TREVNAD – Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-24 att bifalla föreningens inskickade medborgarförslag gällande iordningsställande av Frejalunden/Lillan. Villaföreningen önskar ett svar av kommunen när detta förväntas vara klart. Andra punkter som finns i skrivelsen är problem med råttor runt återvinningsstationen vid idrottsplatsen, saknade lekredskap som tidigare fanns på Studentvikens badplats och ett antal ”bortglömda” båtvrak upplagda vid sidan av Studentviken.