Grannsamverkansnytt December 2019

Informationsblad Grannsamverkan December 2019

Informationsblad Grannsamverkan December 2019 är nu publicerat på Villaföreningens sida <GRANNSAMVERKAN>.

Innehåller denna gång information från Polisen, Räddningstjänsten och Länsförsäkringar.