Fjärrvärmeutbyggnad

Apropå arbetet på södra Kronobergsgatan där det bland annat läggs ner fjärrvärme.

Affärsverken håller just nu på att diskutera om/hur man ska gå vidare med utbyggnaden av fjärrvärmenätet på övriga Bergåsa. Beslut kommer att tas i början av 2020. De fastigheter som är intresserade av att ansluta sig kan skicka in en intresseanmälan för fjärrvärme till Affärsverken snarast.

Mer information finns här: https://www.affarsverken.se/varme-och-kyla/anslut-fjarrvarme/anslut-villa/.

Kronobergsgatan 2019-11-30