Lillanloppet

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening lördagen den 2 september.

På programmet finns ett minilopp ”Lillanloppet” planerat till klockan 13:30 för de yngsta barnen. Ingen föranmälan krävs. Löprundan som är cirka 500 meter lång sker på vägarnas trottoarer och övervakas av vuxna funktionärer. Sträckans start är tänkt att utgå från Frejalunden ”Lillan” vidare via Frejavägen, Baldersvägen, Erik Dahlbergsgatan, Studentgatan och avslutas med målgång i ”Lillan”.

För att kunna förverkliga ”Lillanloppet” krävs ett antal vuxna funktionärer som kan bevaka sträckan och dess vägövergångar under loppet. Funktionärer som kan tänka sig att hjälpa till skickar sin anmälan till info@bergasa.se senast fredagen den 25 augusti.

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023