Konst- och hantverksutställning

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening lördagen den 2 september. De lokala konsthantverkare i villaföreningen som önskar, har möjlighet att ställa ut sin konst eller sitt hantverk. För arrangörens planering behöver en intresseanmälan göras senast fredagen den 25 augusti. Anmälan skickas till info@bergasa.se så bokar vi en plats för dig.

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023Några exempel på utställare från föreningens ”Mini Julmarknad 2022”.

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023