Fjärrvärme- och VA-arbete på Kronobergsgatan

Information från Affärsverken och Karlskrona kommun:

Affärsverken och Karlskrona kommun kommer under vecka 3 2021 att påbörja schaktarbete på Kronobergsgatan. Vi kommer att ansluta fler villor till fjärrvärmenätet samt byta vatten/avlopp och förlägga ny dagvattenledning.

Arbetet är omfattande och framkomligheten på Kronobergsgatan kommer att vara begränsad. Vi ber om överseende och hoppas att vi inte stör er vardag alltför mycket under den tid arbetet pågår.

Schaktarbetet beräknas vara klart under mars månad.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta Affärsverken på telefonnummer 0455-783 00 eller Karlskrona kommun på 0455-30 32 00.

Fjärrvärme- och VA-arbete på Kronobergsgatan