Vårträff och årsmöte

Liksom gårdagens Valborg blev även vårträffen en solig aktivitet där många flitiga Bergåsa-bor hjälptes åt. Årets uppdrag var som vanligt att rensa bort tången från stranden samt att sjösätta föreningens flotte. Flotten hade förberetts med underhåll i form av ny kätting och träolja. Tur att vi har styrelsemedlemmar som inte är badkrukor så flotten kommer på plats där den ska vara.

Vårträff och Årsmöte 2024-05-01

Karlskrona kommun bidrog i år med ny sand till lilla stranden. Sanden kördes ut med skottkärror och krattorna fick jobba på för att jämnt fördela över stranden.

Parallellt med strandaktiviteter gick några styrelsemedlemmar igenom redskapen i fryshuset med målet att kontrollera skick och rensa bort det som inte är fungerande.

När aktiviteterna avslutats stundade korvgrillning och årsmöte. Under årsmötet kunde vi höra både verksamhets- och revisionsberättelse samt gå igenom andra obligatoriska årsmötespunkter.

Under årsmötet tackades Britta av och Sofia valdes in som ny suppleant.

Vårträff och Årsmöte 2024-05-01

Vårträff och Årsmöte 2024-05-01

Vårträff och Årsmöte 2024-05-01

Vårträff och Årsmöte 2024-05-01

Vårträff och Årsmöte 2024-05-01

Vårträff och Årsmöte 2024-05-01