Damma av grillen!

Länsstyrelsen Blekinge lättar på eldningsförbudet på egen tomt. Det innebär att från och med 2018-08-13 klockan 17:00 är det tillåtet grilla på sin egen tomt med bränslen som inte skapar risk för gnistor, t.ex. ved. Orsaken till en lättnad i förbudet är att brandrisken minskat på grund av regn, även om det fortfarande råder en stor brandrisk i länet.

Eldningsförbud

Källa: Länstyrelsen Blekinge