Glädjande besked

Till allas glädje meddelas härmed att Kommunfullmäktige 2018-05-24 beslutade att bifalla Villaförenings medborgarförslag Lek och bollplan – Bergåsa, Frejalunden ”Lillan” som skickades in 2014. Gatu- och parkavdelningen anser att medborgarförslaget är bra och kommer att under 2018 göra bollplanen ändamålsenlig igen.

Medborgarförslag

Kommunfullmäktiges protokoll från 2018-05-24 i sin helhet:
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-24