Intresseanmälan Bryggplats

Bergåsa-Västra Marks Villaägareförening har sedan årsmötet tillsatt en bryggkommitté i syfte att förbättra och utöka tillgång till båtplatser i Studenviksområdet.

Bryggkommitténs idé är att

  • ha en rejäl vågbrytare för trygg förtöjning
  • att göra platsen attraktiv för dem som inte har egen båt, t.ex. med soldäck och bastu
  • öka intresset för att vistas i området och på så sätt skapa liv och rörelse och ökad trygghet

För att dimensionera rätt behöver kommittén veta hur många som är intresserade av att ha sin båt här.

Om intresse finns av att ha en båtplats i Studentvikenområdet, skicka din intresseanmälan till e-postadressen bryggplats@bergasa.se. Vänligen uppge ditt namn, båtens längd, bredd och djupgående, senast den 1 augusti 2018.

Information presenteras fortlöpande på sidan <BRYGGPLATS>

/Bryggkommittén

Bryggplats StudentvikenBryggplats Studentviken – Vy från land NO