Fokusgrupp – Parkeringssituation

Områdesindelning Parkeringssituation

På villaägareföreningens styrelsemöte den 29 augusti lades ett förslag om en fokusgrupp för parkeringssituationen på Bergåsa fram.

Förslaget går ut på att en representant från varje indelad del av Bergåsa skapar en grupp för att gemensamt föra fram de boendes tankar och idéer kring parkering med kommunens representanter i frågan för att hitta en långsiktig, hållbar lösning på dagens situation.

Prata med dina grannar och bestäm vem som ska företräda er i frågan och kom till det extrainsatta föreningsmötet den 29 september klockan 12:00 i Lillan/Frejalunden så tar vi det därifrån.