Det grävs för fjärrvärme

Kronobergsgatan 2019-09-09

Fem fastigheter på Kronobergsgatan ner mot Valhallavägen ansluts på begäran till kommunala fjärrvärmenätet. I samband med detta så moderniseras VA vilket innebär att avlopp och dagvatten separeras. Sprängning kommer att ske med start den 9 september.

Markarbetet beräknas vara klart och Kronobergsgatan farbar igen preliminärt mitten av november.

Om ni är intresserade av att ansluta er fastighet till fjärrvärme från Affärsverken så finns information här: https://www.affarsverken.se/varme-och-kyla/anslut-fjarrvarme/anslut-villa/

Huvudledningen går i Valahallavägen- Sunnavägen. Ett tips är att gå ihop med grannar med samma behov för att hålla ner anläggningskostnaderna.