Kommunfullmäktige 2017-09-21

Kommunfullmäktigemöte 2017-09-21

Kommunfullmäktigemöte 2017-09-21

Idag var vår ordförande i villaföreningen på kommunfullmäktigemöte gällande vårt medborgarförslag för hastighetsbegränsande åtgärder på Bergåsa och Västra Mark.

Förslaget, som föreningen skickade in för 1,5 år sen, innehåller bland annat att vi vill ha vägbulor på Kronobergsgatan och Baldersvägen, fartsänkande åtgärder så som avsmalningar, chikaner och/eller blomlådor vid uppfarterna på Bergåsa samt påminnelseskyltar om 30 km/h uppe på området.

Fullmäktige beslutade att bifalla förslaget.

Så nu får vi se när det börjar åtgärdas. Skam den som ger sig.