Tjuvarnas årstid

Risken att utsättas för bostadsinbrott är störst under de mörka årstiderna. Den mörkare årstiden gör att tjuvar mer obemärkt kan ta sig in i bostäder, vilket är anledningen till den generella ökningen av bostadsinbrott under höst och vinter.

Villainbrott

Smycken, kontanter, mobiltelefoner eller surfplattor, det vill säga sådant man lätt kan bära med sig, är sådant som ofta stjäls. Grannsamverkan är ett av de mest effektiva sätten för att förhindra inbrott och mätningar påvisar att områden som infört det är mindre drabbade av inbrott. Mot bakgrund av detta är det glädjande att vi har Grannsamverkan i vårt bostadsområde. Grannsamverkan handlar främst om att grannar samverkar i nätverk för att motverka brott i bostadsområdet. Genom nätverket kan vi som bor här hjälpas åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområdet.

Som privatperson finns det en rad åtgärder som gör bostaden mindre attraktiv för inbrottstjuvar.

  • Ha godkända lås på ytterdörr, balkongdörr och altandörr.
  • Fönster ska vara stängda och reglade.
  • Lågt placerade fönster bör även vara försedda med lås.
  • Vidarekoppla hemtelefonen till mobilen så att någon svarar när det ringer.
  • Ställ in en timer på lamporna.
  • Lämna gärna leksaker och dylikt på tomten.
  • Dra inte för gardiner och persienner, då ser huset igenbommat ut.
  • Be grannen att ta hand om posten.
  • Ta bort växtlighet som ligger nära huset. I skydd av denna kan tjuven ta sig in ostört.
  • Installera utomhusbelysning med rörelsevakt. Gärna mot ytterdörr, altandörr och lågt liggande fönster.

MärkDNA, även kallad SmartDNA, är en osynlig märkmetod som dels avskräcker tjuven från att göra inbrott och dels ökar möjligheten att du får tillbaka dina saker om de stjäls. Att märka sina värdesaker är ett effektivt sätt att stoppa tjuven. Du penslar en dutt av den osynliga vätskan på dina stöldbegärliga saker och andra saker som är värdefulla för dig. MärkDNA fungerar på vilket material som helst som till exempel smycken, klockor, konst, antikviteter, datorer, kameror, maskiner och metaller. Vätskan är osynlig och påverkar inte materialet på de saker du märker upp. Kan även användas på din bil, båt, cykel, moped och andra saker utanför hemmet. Märkta objekt registreras i en databas. Om inbrott eller stöld ändå sker kan dina saker spåras tillbaka till dig. Det gör det möjligt för polis och åklagare att binda och fälla brottslingar för till exempel ett inbrott. Kolla med ert försäkringsbolag vad de har för erbjudande om DNA-märkning. En flaska, som kostar runt 800 kr, räcker till ungefär 400 märkningar.

Vill du veta mer om MärkDNA kan du öppna broschyren Se om ditt hus utgiven av Polisen.