Sandupptagning

Karlskrona kommun har i veckan påbörjat sandupptagning på Bergåsa. Gatusopning beräknas pågå till och med 9/4. Kommunen vädjar till boende med bilar parkerade på gatan att flytta dem till gator som redan har sopats för att så stor del av området som möjligt ska kunna befrias från sand.

SandupptagningKronobergsgatan görs fri från sand av Karlskrona kommun.