Nya studentbostäder på Gräsvik

Information om ny detaljplan för studentbostäder på Gräsvik, Grenadjären 57 m.fl.

Villaägare som anses berörda av detaljplanen är informerade och arbetar med skrivelser till kommunen då synpunkter på planen skall vara inne senast den 8 oktober. Önskemål från berörda är att övriga villaägare skall informeras om detaljplanen och den finns här:
https://www.karlskrona.se/samhallsplanering-och-trafik/stadsutveckling/detaljplaner/grenadjaren-57-m.fl.-grasvik/?fbclid=IwAR1xXcmYYEEHrFas2OlYAw9a0JEMat98T0BwxjbhVNKZxWVtvYF75w2c924

Planområdet är beläget på den övre delen av Gräsvik och gränsar i öster, väster och söder till Minervavägen. I norr gränsar planområdet till naturmark samt till en gångväg som leder till villabebyggelsen på Bergåsa.