Grill

Grill (typ oljefat)

Grill (typ oljefat)

Som medlem kan du kostnadsfritt låna grillen i sju dagar utan kostnad.

Som vanligt är det betalt medlemskap och sunt förnuft som gäller vid lån av föreningens material, samt ett underskrivet låneavtal.