Cementblandare

Cementblandare - ALKO

Cementblandare – ALKO

OBS! Förlängningskabel krävs för användning av cementblandaren men ingår inte, låntagaren får använda egen kabel.

Som vanligt är det betalt medlemskap och sunt förnuft som gäller vid lån av föreningens material, samt ett underskrivet låneavtal. Som medlem kan du kostnadsfritt låna vertikalskäraren i sju dagar utan kostnad.

Cementblandare - ALKO

Cementblandare – ALKO