Föreningsportföljen

Föreningsportföljen är ett elavtal som gäller för dig som bor i Spandelstorp, Bergåsa och Hästö och portföljen har förhandlats fram av villa- och intresseföreningar i områdena. Som medlem i Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening finns möjlighet att ansluta sig till Affärsverkens föreningsportfölj. I dagsläget är 147 stycken anslutna i vårt område och tillsammans med Hästö och Spandelstorp är vi cirka 750 nyttjare av föreningsportföljen. Nuvarande elavtal löper fram till 2022-12-31. De som redan är anslutna kommer att kontaktas för nyteckning runt september 2022.

På Affärsverkens hemsida kan du som är intresserad läsa mer om föreningsportföljen.

Har du en granne som också är villaföreningsmedlem och vill vara med i föreningsportföljen eller har andra frångor rörande elavtalet? Tag då kontakt med Affärsverken eller läs mer på deras hemsida.

Hur ser prognosen ut för Föreningsportföljen?

Skillnaden mellan det rörliga priset och föreningsportföljens pris. Heldragen linje visar utfallet och den streckande linjen är hur prognosen ser ut.

Prognos och utfall för föreningsportföljen