Grannsamverkansnytt 1 2018

Grannsamverkansnytt

Grannsamverkan i lokalpolisområde Karlskrona (nummer 1 2018) är nu publicerat på Villaföreningens sida <GRANNSAMVERKAN>.

Grannsamverkansnytt innehåller information från både polisen och räddningstjänsten.