Mobil i bil

Från och med den 1 februari 2018 är det inte längre tillåtet att köra bil med mobiltelefonen i handen.

De nya reglerna innebär att du som sitter bakom ratten förbjuds att prata i telefon, rattsurfa eller skicka sms utan handsfree.

SmartphoneNy lag från den 1 februari 2018.

Redan idag är det förbjudet att hantera mobilen så att det ”menligt inverkar på körningen”, Så står det i lagen sedan 2013. Detta är dock en något otydlig regel och regeringen går nu ett steg längre. Detta är ytterligare en åtgärd som vidtas för att i enlighet med nollvisionen förbättra trafiksäkerheten på svenska vägar.

Risken för att råka ut för en trafikolycka ökar med 23 gånger för den som sms:ar samtidigt som hen kör bil enligt Motormännens Riksförbund. Förare som bryter mot bestämmelserna kan dömas till böter och böteslappen kommer att bli 1 500 kronor. Sverige har fram tills nu varit det enda landet i EU som saknar ett förbud mot att hålla i telefonen vid körning.