Medlemserbjudande


Elavtal

I områdena Spandelstorp, Hästö, Bergåsa och Västra Mark är det idag runt 800 hushåll som är anslutna till Affärsverkens föreningsportfölj för elleveranser.

Har du som medlem i Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening frågor om föreningsportföljen? Välkommen att kontakta Affärsverkens kundservice på telefon 0455-783 75.
Affärsverken