Styrelse

Som styrelsemedlem bidrar du till föreningens överlevnad. Du ges möjlighet att bättre bekanta dig med de boende i området och att driva frågor som är angelägna för oss alla. Det krävs ingen föreningsvana för att göra nytta här – endast en vilja att hålla igång vår villaförening. En frekvent omsättning av styrelsen är lika viktig som alla våra medlemmar, för att föreningen ska överleva och utvecklas. Inför årsmötet ges möjlighet för nya representanter.

Styrelsen 2019-09-29Styrelsen från vänster: Hans Södergren, Lisa Thorneus, Christian Österberg, Carin Håkansson, Assar Lindén, Carina Lindqvist. Saknas: Eleonore Ardin och Kristofer.

Styrelse – Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening

Styrelsepost Namn Telefon Period Omval
Ordförande Carin Håkansson 070-861 15 17 2 år 2021
Kassör Assar Lindén 070-810 04 34 2 år 2020
Sekreterare Kristofer 2 år 2021
Ledamot, Materielansvarig Christian Österberg 070-986 50 21 2 år 2021
Ledamot, Ordning och reda Carina Lindquist 070-965 43 78 2 år 2020
Ledamot, Webmaster Hans Södergren 072-174 28 83 2 år 2020
Suppleant Lisa Thornéus 070-587 08 13 1 år 2020
Suppleant Eleonore Ardin 073-390 61 94 1 år 2020
Revisor Ann Faxhag 073-316 03 83 2 år 2021
Revisorssuppleant Elisabeth Lindberg 070-810 36 85 1 år 2020
Valberedning Vakant 1 år 2020
Valberedning Vakant 1 år 2020

Kontaktadresser:

info@bergasa.se – Allmänna frågor
bokning@bergasa.se – Bokning av tält och frågor till materielansvarig
kassor@bergasa.se – Medlemsfrågor till kassören
webmaster@bergasa.se – Frågor angående denna hemsida