Hem

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening är till för Dig som bor på Bergåsa, Västra Mark, Elleskär, Arnö eller Gräsviksområdet i Karlskrona kommun.

För mer information om området, klicka här <OMRÅDET>.

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening

Villaföreningens mål:

Vårt ändamål är att ta tillvara medlemmarnas gemensamma intressen. Villaföreningen har också till uppgift att sprida information om vad som är på gång i vårt område. Detta kan gälla allt från sakfrågor kring trafik, miljö, byggplaner, skola, föreningsliv, kommande evenemang etc.

Anslagstavla Erik Dahlbergsgatan - StudentgatanHuvudkanalen för vår informationsspridning är denna hemsida, facebook och föreningens anslagstavlor i korsningarna Kronobergsgatan – Sagavägen och Erik Dahlbergsgatan – Studentgatan.

En annan viktig uppgift är trivsel och gemenskap, med arrangemang till exempel som den gemensamma strandstädningen och det traditionella Valborgsfirandet.

Om du har frågor angående föreningen tveka ej att kontakta föreningens funktionärer, kontaktuppgifter hittar du på sidan <STYRELSE>.

Känner du för att bidra till hemsidan med någon snygg bild, berättelse från svunna tider eller en bra idé hur webbsidan kan bli bättre, kontakta webmaster@bergasa.se

Mer information om villaföreningens hemsida hittar du här <HEMSIDAN>.

Bergåsa 2013-10-06

Besök oss på facebook

Antal besökare: Antal besökare