Föreningen

Verksamheten sker på ideell basis och finansieras med medlemsavgifter.