Årsmöte och Flottupptagning

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförenings årsmöte, som tidigare skjutits upp, planeras att hållas söndagen den 27 september klockan 15:00 i Frejalunden, ”Lillan”. OBS! Innan årsmötet samlas vi för upptagning av föreningens badflotte klockan 14:00 vid Studentvikens lilla strand.

Som tidigare utlovats följer årsmötesagenda och som bonus ett litet utdrag från punkt 14 om Bergåsas historia, under mötet kommer vi att få veta ännu mer…

1911 upplåter stadsfullmäktige i Karlskrona 45 tomter för bebyggelse i 28:e och 30:e kvarteret, Bergåsaområdet. Ett febrilt sprängande och byggande startade på våren för alla villaägarna ville komma in under tak innan oktober månad. Namnet Bergåsas ursprung kommer från en farm som låg vid nuvarande Kronobergsgatan.

Årsmötesagenda

 1. Mötet öppnas
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av mötesjusterare, 2 st
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Revisionsberättelse och ekonomi
 8. Ansvarsfrihet för styrelse
 9. Val av styrelseledamöter
 10. Val av revisor och revisorssuppleant
 11. Val av valberedning
 12. Polisen berättar mer om grannsamverkan och trygghetsvandring
 13. Medborgarförslag, fler hastighetsbegränsande åtgärder
 14. Bergåsas historia
 15. Övriga frågor
 16. Bergåsakören sjunger
 17. Mötet avslutas

Vi kommer att anpassa båda aktiviteterna efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Viktiga råd som måste följas vid årsmöte och flottupptagning:

 • Symtomfri – Endast de som är friska kommer till årsmötet/flottupptagningen. Om du känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber ska du stanna hemma. Detta gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska ha varit frisk minst två dagar innan du kan närvara.
 • Håll avståndet – Se till att hålla 2 meter mellan dig och andra medlemmar. Sprid ut er och undvik nära kontakt. Inga handhälsningar, för den som vill hälsa är det kunglig vinkning som gäller!
 • Riskgrupp – Du som tillhör en riskgrupp och vill göra din röst hörd på årsmötet utan att närvara kan ge annan person fullmakt att företräda dig. Meddela ordförande om du avser att använda dig av denna möjlighet.

Årsmöte och Flottupptagning

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförenings årsmöte, som tidigare skjutits upp, planeras att hållas söndagen den 27 september klockan 15:00 i Frejalunden, ”Lillan”.

Innan årsmötet samlas vi för upptagning av föreningens badflotte klockan 14:00 vid Studentvikens lilla strand.

Mer detaljerat program kommer senare.

Vi kommer att anpassa båda aktiviteterna efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Viktiga råd som måste följas vid årsmöte och flottupptagning:

 • Symtomfri – Endast de som är friska kommer till årsmötet/flottupptagningen. Om du känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber ska du stanna hemma. Detta gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska ha varit frisk minst två dagar innan du kan närvara.
 • Håll avståndet – Se till att hålla 2 meter mellan dig och andra medlemmar. Sprid ut er och undvik nära kontakt. Inga handhälsningar, för den som vill hälsa är det kunglig vinkning som gäller!
 • Riskgrupp – Du som tillhör en riskgrupp och vill göra din röst hörd på årsmötet utan att närvara kan ge annan person fullmakt att företräda dig. Meddela ordförande om du avser att använda dig av denna möjlighet.

Skolstart!

Nästa vecka börjar barnen skolan efter ett långt sommarlov och många barn i området kommer att promenera till sin skola. Vi vill därför vädja till er som har häck mot gata eller trottoar att se över om den behöver en ansning för att öka framkomligheten så slipper barnen gå ut på gatan för att passera. Att hålla häckar och buskar intill vägar och trottoarer klippta förbättrar trafiksäkerheten. Tänk särskilt på äldre, skolbarn, rörelsehindrade och barnvagnar.

Tack för hjälpen att förbättra trafiksäkerheten i området!

Styrelsen efterlyser medarbetare

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening behöver tillsätta en ny kassör, valberedning (två personer) och en suppleant under 2020.

Vill du vara mer delaktig i det som villaföreningen gör så kan du ta plats i vår styrelse och få möjlighet att påverka ännu mer! Tveka inte att kontakta någon i styrelsen, eller skicka ett meddelande till info@bergasa.se. Om du själv inte är intresserad, lämna gärna förslag på lämpliga personer till dessa poster.

Bänkbordet reparerat

Villaföreningens bänkbord vid StudentvikenVillaföreningens bänkbord vid Studentviken

Villaföreningen vill tacka Mats för sin insats med reparation av bänkbordet vid den lilla stranden på Studentviken. Till mångas glädje går det nu att sitta vid bägge sidor av bordet.

Med små insatser från våra medlemmar blir vi en stark förening som tillsammans kan förbättra vårt område.

Farthinder på Baldersvägen

Farthinder på BaldersvägenNumera farthinder på Baldersvägen

Hösten 2017 beslutades på Karlskrona Kommunfullmäktiges möte att bifalla Villaföreningens inskickade medborgarförslag om fartsänkande åtgärder på Bergåsa och Västra Mark, gällande gatorna Kronobergsgatan och Baldersvägen.

Kronobergsgatan fick sina farthinder i september 2018, men Baldersvägen har av någon anledning fått vänta. I den pågående dialog föreningen har med Karlskrona kommun har ovan punkt lyfts fram och nu efter nästan tre års väntan är vägbulorna äntligen på plats.

Hemmaprojekt i Coronatider

Hemmaprojekt i CoronatiderSortera skruv eller sticka en tröja

Nya projekt startas och gamla projekt som legat i träda har fått en nystart då många spenderat mer tid hemma de senaste månaderna. Vad hittar ni på/Vad har ni för hemmaprojekt i Coronatider då flera aktiviteter varit/är inställda? Visa och inspirera genom att skicka en beskrivande bild med text till oss, webmaster@bergasa.se, så publicerar vi på vår hem- och Facebooksida.

Ditt projekt kan vara hur litet eller stort som helst. Du kanske har byggt en altan, sorterat alla dina skruvar, lärt dig sticka eller börjat odla morötter. Alla projekt oavsett storlek kan inspirera någon annan!

Hemmaprojekt i CoronatiderOdla en ovanlig chilisort

Transport till soptippen

Transport till soptippenIsac Zelmerlöw erbjuder transportservice

Villaföreningen vill tipsa om en av områdets driftiga ungdomar som fixat sitt egna sommarjobb. Isac Zelmerlöw erbjuder transportservice under sommarlovet från Bergåsa till soptippen Bubbetorp/Mältan (200:- per runda/flak), eller andra transporter.

Många känner säkert igen Isac som tidigare sommarlov sålt glass vid Studentviken.

Kontakt med Isac sker via SMS eller telefon 070-966 46 99.