Skrivelse till Karlskrona kommun

Blekinge Läns Tidning, 2020-02-09. Text: Jesper VighagenBlekinge Läns Tidning, 2020-02-09. Text: Jesper Vighagen

Villaföreningen skickade under senare delen av 2019 in en skrivelse till Karlskrona Kommun som bland annat tog upp aktuell parkeringsfråga. Då vi inte fick in representanter för att driva parkeringsfrågan och vi därmed inte kunde lägga fram ett förslag våra medlemmar kunde stå bakom drogs skrivelsen tillbaka. För några veckor sedan skickades en omarbetad version in vilket uppmärksammades i helgens upplaga av Blekinge Läns Tidning, 2020-02-09.

Det föreningen vill åstadkomma med inskickad skrivelse är att få igång en dialog framöver med Karlskrona kommun och på detta sätt främja ett framtida samarbete. Vår förhoppning är att Karlskrona kommun ser över möjligheten att arrangera regelbundna samrådsmöten med villaföreningen tillsammans med Drift- och servicenämnden.

Skrivelsens innehåll berör både gamla och nya punkter Bergåsa Västra Marks Villaägareförening har haft med Karlskrona kommun de senaste åren angående trafik, säkerhet och trevnad.

Utöver några av de punkter du kan läsa om i BLT’s tidningsartikel följer nedan några exempel på andra områden skrivelsen tar upp.

TRAFIK – Karlskrona Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-21 att bifalla vårt medborgarförslag ”Fartsänkande åtgärder på Bergåsa och Västra Mark” som innehöll åtgärder i form av vägbulor på både Kronobergsgatan och Baldersvägen. Vad hände med vägbulorna på Baldersvägen?

SÄKERHET – Belysning till och från löparspår och utegym (via Tallvägen) på Västra Mark saknas vilket ger otrygghet och minskad tillgänglighet. Även belysning mellan Studentviken och Blekinge Tekniska Högskola skulle öka tryggheten och minska risken för stölder vid bryggorna längs strandlinjen.

TREVNAD – Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-24 att bifalla föreningens inskickade medborgarförslag gällande iordningsställande av Frejalunden/Lillan. Villaföreningen önskar ett svar av kommunen när detta förväntas vara klart. Andra punkter som finns i skrivelsen är problem med råttor runt återvinningsstationen vid idrottsplatsen, saknade lekredskap som tidigare fanns på Studentvikens badplats och ett antal ”bortglömda” båtvrak upplagda vid sidan av Studentviken.

Matt- och textilvårdsmaskin

Kärcher Mattrengörare SE 4002Kärcher Mattrengörare SE 4002

Villaföreningen har köpt in en matt- och textilvårdsmaskin som rengör heltäckningsmattor, möbler och bilsäten ända in i fibrerna med tvätt-sug-principen. Dessutom rengör och torkar maskinen släta golvytor. Kan även användas som en grovdammsugare. Ett extra munstycke för bilvård är inköpt och går också att låna.

Som vanligt krävs betalt medlemskap och sunt förnuft för att få nyttja föreningens materiel. För att säkerställa att maskinen används med rätt utrustning och därmed förhoppningsvis få en längre livslängd kommer en påse och en rengöringstablett att följa med vid varje lånetillfälle för ett självkostnadspris på 40 kronor. Summan betalas till materielansvarig när maskinen hämtas.

Användningsområden

 • Mattor
 • Klädslar och klädda möbler
 • Trappor med mattor
 • Madrasser
 • Draperier
 • Bilsäten
  • Specifikationer

   Tekniska data

   Luftmängd (l/s): 70
   Vakuum (mbar/kPa): 210/21
   Effekt pump (W): 40
   Effekt turbin/pump (W): 1400/ 40
   Arbetsbredd (mm): 230
   Volym behållare (l): 18
   Färsk-/smutsvattentank (l): 4/4
   Nominell tillbehörsstorlek (mm): 35
   Strömförsörjning (V/Hz): 220-240/50-60
   Spolhastighet (l/min): 1
   Spoltryck (bar): 1
   Elkabel (m): 7,5
   Vikt utan tillbehör (kg): 7,8
   Vikt inklusive förpackning (kg): 12
   Mått (L x B x H) (mm): 441x386x480

   Klicka på följande länk för att läsa bruksanvisningen till matt- och textilvårdsmaskinen: <BRUKSANVISNINGAR>

Kioskverksamhet Studentviken 2020

Finns det någon som skulle kunna tänka sig att driva kioskverksamheten vid Studentviken sommarsäsongen 2020?

Detta är kanske det perfekta sommarjobbet för dig, ungdom, skolklass eller förening. Vid Studentviken rör sig många människor och kiosken har ett bra läge vid stranden. Villaföreningen hoppas och önskar att någon håller öppet under Valborg då föreningen arrangerar Valborgsmässofirande vid stranden.

Vänd er till Ingvar Svensson, enhetschef för parkenheten på Karlskrona kommun, som är ansvarig för kiosken på Studentviken.

Studentviken 2018-06-03Finns det någon som vill driva kioskverksamheten vid Studentviken 2020?

Dags att betala medlemsavgiften för 2020

Nytt år och därmed dags att betala in medlemsavgiften för 2020. Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening behöver ditt stöd och vi hoppas att du vill vara medlem även under 2020.

30 april firar vi tillsammans Valborg vid Studentviken.
1 maj håller föreningen Vårträff och Årsmöte vid Studentviken.
23 maj arrangeras Loppis/Växtbytardag i Frejalunden ”Lillan”.
27 september anordnas en Höstträff.
13 december ordnas för tredje gången ”Glöggmingel”.

Styrelsen 2019-09-29Styrelsen från vänster: Hans Södergren, Lisa Thorneus, Christian Österberg, Carin Håkansson, Assar Lindén, Carina Lindqvist. Saknas: Eleonore Ardin och Kristofer.

Föreningen arbetar aktivt med, och ställer krav på kommunen angående trafiken och miljön i området, anordnar Valborg och andra aktiviteter under året, köper in verktyg och redskap och ser till att vår lilla strand har sand och en badflotte.

För att kunna göra allt detta och mycket mer behöver vi ditt stöd. Det kostar bara 100 kronor per hushåll och år att vara med i föreningen.

Betala genom att sätta in summan på bg 5190-3060. Ange namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Medlemsavgift 2020

Till dig som redan betalt din medlemsavgift för 2020 vill vi framföra ett stort tack för ditt stöd!

Info från Bryggkommittén

Senaste nytt från Bryggkommittén. Frågor angående nedan kan skickas till bryggplats@bergasa.se

Info angående båtbryggor Bergåsa

För att bygga exempelvis brygga krävs anmälan (”Vattenverksamhet”) till och tillstånd från Länsstyrelsen. Handläggningstiden för detta är ca åtta veckor. Inga byggen/arbeten vid/i vatten får ske sommarhalvåret (fr.o.m. 1 april).

Vidare finns detaljplaner från tidigare, som man inte kan ändra på hur som helst. I dessa finns inritat var man kan bygga. I exempelvis området intill högskolan, finns bygglov längs stranden. Strax norr om högskoleområdet är det s.k. Naturområde en liten bit, där man inte får bygga/ändra. Undantag är de två befintliga bryggorna (”Telenorbryggan” och bryggan vid muren) och ett område ca 5 m runt om dessa bryggor. Om man ändå vill bygga/ändra här, krävs större åtgärder som vi kallar ”Stora alternativet”. Återkommer till detta.

Stora alternativetStora alternativet, klicka på bilden för större format.

I området ytterligare ett litet snäpp norr, med start ungefär vid ”kommunala bryggan”, är det inte Naturområde utan istället s.k. Parkområde. Här får man göra småbryggor (upp t.o.m. nio båtar per brygga) utan bygglov från Kommunen (dock tillstånd från Länsstyrelsen). Detta kommer vi att benämna ”Enkla alternativet”.

Plankarta P144Klicka på bilden för större format Plankarta P144.

Avseende bastu så är det fritt fram så länge den är på en flotte som inte är permanent fastsatt – d.v.s. att man kan flytta den. Bryggkommittén har härmed bäddat för detta men mäktar inte med att själva bygga/köpa denna flotte med bastu. Frivilliga vänligen anmäl er till styrelsen.

Oavsett krävs engagemang för att få saker att hända. Bryggkommittén avser få till ytterligare möten med Kommunen för diskussion kring Stora alternativet. Förhoppningen är att få till en win-win situation här. För att få till Stora alternativet kommer det bl.a. att krävas

 • Att vi tar fram en situationsplan (uppdaterad och detaljerad karta från Lantmäteriet, alt. Flygfoto),
 • Detaljerade ritningar/skisser,
 • Att vi skickar in bygglovsansökan,
 • Att vi skickar in anmälan om Vattenverksamhet till Länsstyrelsen och att de beviljar.

Dessutom innebär detta stora kostnader och att, då man i så fall bygger ”utanför” befintlig detaljplan, får detta prövat och godkänt av nämnd inom Kommunen. Det är alltså flera kommunala förvaltningar inblandade i frågan som behöver kontaktas och komma överens med.

Så, det går framåt, men mycket jobb återstår. Finns fler frivilliga som kan hjälpa till?

Mvh,
Bryggkommittén

Information från Bryggkommittén

Bryggplats StudentvikenBryggplats Studentviken – Vy från land NO

Efter årsmötet 2018 gjordes en intresseförfrågan bland Villaföreningens medlemmar angående nya och fler bryggplatser vid Studentviken. Det visade sig finnas ett stort intresse för att skapa nya bättre båtplatser med vågbrytare vid Studentviken och föreningen tillsatte då en kommitté som skulle undersöka vilka möjligheter som fanns för att få till detta.

Bryggkommittén har lagt ner ett stort arbete och jobbat aktivt med frågan fram till dags datum. Kommittén har kommit en bra bit på vägen mot målet men har nu stort behov någon/några personer som har möjlighet att engagera sig i frågan och ta över rodret. Intresse är en sak – engagemang en annan och det är det som nu behövs. Det är Bryggkommitténs engagemang som skulle kunna göra det möjlig att få till önskade båtplatser i framtiden.

Har du möjlighet att bidra på något sätt och engagera dig eller vill veta mer, skicka ett meddelande till Bryggkommitténs kontaktadress: bryggplats@bergasa.se

Bryggkommittén meddelar att om dom inte får hjälp av fler personer och det inte längre finns någon som aktivt driver gruppen kommer denna att läggas ner efter årsskiftet.

Tidigare info finns här: http://bergasa.se/ovrigt/bryggplats/

Glöggmingel i Frejalunden 2019-12-15

Glöggmingel i Frejalunden 2019-12-15

Villaföreningens ordförande, Carin, hälsade välkomna till årets glöggmingel i Frejalunden. Ett 50-tal personer hade slutit upp för att lyssna till några stämningsfulla julsånger framförda av Bergåsakören. Skumtomtar, pepparkakor, julmust, clementiner och varm glögg smakade bra och värmde i det regniga och grå decembervädret. Arrangemanget var lyckat och vi som var där hade en trevlig stund tillsammans denna tredje advent. Ett stort tack till de medlemmar som hjälpte till med både för- och efterarbetet. Villaföreningens styrelse önskar alla en riktigt avkopplade jul och nyårshelg.

Glöggmingel i Frejalunden 2019-12-15

Glöggmingel i Frejalunden 2019-12-15

Glöggmingel i Frejalunden 2019-12-15

Glöggmingel i Frejalunden 2019-12-15

Glöggmingel i Frejalunden 2019-12-15