Kategoriarkiv: På gång…

Glöggmingel i Frejalunden

Glöggmingel och Pepparkakor

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening bjuder sina medlemmar på Glögg och Pepparkakor i Frejalunden, ”Lillan” söndagen den 15 december klockan 14:00-15:00.

Bergåsakören kommer att sjunga några klassiskt stämningsfulla jullåtar.

Välkomna!

Styrelsen är tacksam om det finns några medlemmar som har möjlighet att hjälpa till med att resa ett tält klockan 10:00.

Grannsamverkansnytt November 2019

Informationsblad Grannsamverkan November 2019

Grannsamverkan i lokalpolisområde Karlskrona (november 2019) är nu publicerat på Villaföreningens sida <GRANNSAMVERKAN>.

Informationsbladet Grannsamverkan November 2019 innehåller denna gång aktuell information från polisen om vad som händer i södra Sverige gällande stölder av bildelar samt lite annan information som kan vara intressant.

Inbrotten ökar under höstlovet

Villainbrott

Inbrotten ökar med 36% höstlovsveckan – en av tjuvarnas favoritvecka.

Tjuvarna är smarta, enkla knep som timers och hänga tvätt ute genomskådas. Grannsamverkan ger störst effekt och fungerar bättre än villalarm mot tjuven. Meddela dina grannar om du ska resa bort men undvik att lägga ut information om att du är bortrest i sociala medier. Se till att grannarna har ditt telefonnummer, så att de kan ringa dig om något oförutsett inträffar.

Om du är borta en längre tid, be din granne om hjälp att:

  • Ta in din post, låt den inte ligga kvar i brevlådan.
  • Slänga sopor i din soptunna.
  • Parkera bilen på din uppfart.

Höstträffen och Föreningsmötet

Höstträff 2019-09-29Bergåsas grönområden snyggas till

Ett tjugofemtal personer slöt upp på föreningens Höstträff och extrainsatta föreningsmöte. Badflotten togs upp på land, makadam transporterades till den nya rampen utanför föreningens förråd ”fryshuset” och grönområdena snyggades till och gjordes fina. Höstträffen är en aktivitet som passar både stora och små. Var och en drar sitt strå till stacken efter egen förmåga. Som avslutning bjöd föreningen på grillad korv, dricka och clementiner. Tack till alla som ställde upp denna dag. Vi hoppas på ännu större uppslutning vid nästa aktivitet som föreningen anordnar, det planerade ”Glöggminglet” i Frejalunden den tredje advent.

På föreningsmötet genomfördes den avgörande röstningen om antagande av nya stadgar, där alla närvarande röstade för. Mötet var också tänkt som kickoff för arbetsgruppen som ska jobba vidare med parkeringsfrågan för Bergåsa. Dessvärre fick vi inte ihop en komplett grupp då det saknades ombud från två områden och därmed blev inte heller mötet den kickoff som det var planerat. Arbetsgruppen, i nuläget bestående av Eva Nilsson, Idunavägen 18 (område 3) och Jonas Alfson, Vasagatan 4 (område 4) får nu jobba vidare på egen hand med parkeringsfrågan. De efterlyser nu representanter för område ett och två. Det är större chans att få till en lösning som passar fler om önskemål från hela området kan täcka upp.

Höstträff 2019-09-29Flottfärd vid Studentviken

Höstträff 2019-09-29

Höstträff 2019-09-29…aktivitet som passar både stora och små

Höstträff 2019-09-29

Höstträff 2019-09-29Föreningen bjuder på grillad korv

Föreningstäff 2019-09-29Föreningsmöte i Frejalunden

Fokusgrupp – Parkeringssituation

Områdesindelning Parkeringssituation

På villaägareföreningens styrelsemöte den 29 augusti lades ett förslag om en fokusgrupp för parkeringssituationen på Bergåsa fram.

Förslaget går ut på att en representant från varje indelad del av Bergåsa skapar en grupp för att gemensamt föra fram de boendes tankar och idéer kring parkering med kommunens representanter i frågan för att hitta en långsiktig, hållbar lösning på dagens situation.

Prata med dina grannar och bestäm vem som ska företräda er i frågan och kom till det extrainsatta föreningsmötet den 29 september klockan 12:00 i Lillan/Frejalunden så tar vi det därifrån.

Det grävs för fjärrvärme

Kronobergsgatan 2019-09-09

Fem fastigheter på Kronobergsgatan ner mot Valhallavägen ansluts på begäran till kommunala fjärrvärmenätet. I samband med detta så moderniseras VA vilket innebär att avlopp och dagvatten separeras. Sprängning kommer att ske med start den 9 september.

Markarbetet beräknas vara klart och Kronobergsgatan farbar igen preliminärt mitten av november.

Om ni är intresserade av att ansluta er fastighet till fjärrvärme från Affärsverken så finns information här: https://www.affarsverken.se/varme-och-kyla/anslut-fjarrvarme/anslut-villa/

Huvudledningen går i Valahallavägen- Sunnavägen. Ett tips är att gå ihop med grannar med samma behov för att hålla ner anläggningskostnaderna.