Sjösättning av badflotten

Villaföreningens badflotteVillaföreningens badflotte

Sommaren är här och det är dags att sjösätta föreningens badflotte. Detta kommer att ske på söndag den 7:e juni klockan 18:00. Det behövs 10 personer för att lyfta ner flotten i vattnet. Blir det för få hjälpredor stannar flotten på land. Ta gärna med räfsa och skottkärra för borttransportering av tång vid strandkanten. Ju fler som kommer desto snabbare blir det klart. Alla som kan hjälpa till är välkomna.

Oseriösa hantverkare

Grannsamverkan – Information från Polisen maj 2020

Grannsamverkan - Information från Polisen maj 2020

I och med vårens inträde följer även ett sedan många år återkommande problem. Problemet i fråga handlar om oseriösa hantverkare. Från hela landet rapporteras om dessa kringresande personer. Här kommer lite information om dessa (oftast brittiska) hantverkarna som kan vara bra att känna till och även sprida vidare på lämpligt sätt. Det kan även konstateras att det oftast är målgruppen äldre som är måltavlan för dessa oseriösa hantverkare.

Ofta åker dessa oseriösa husrenoverare och asfaltsarbetare runt i bostadsområden och letar efter lämpliga fastigheter som är i behov av renovering. De söker som sagt var ofta upp äldre personer. Troligtvis för att denna kategori ibland har svårt att stå emot påstridiga säljare.

När de ringer på dörren utger de sig för att vara hantverkare som kan renovera huset, asfaltera uppfarten eller lägga plattor. Oftast kan de börja arbeta omgående. Överenskommelsen sker alltid muntligt, det skrivs inga avtal och de vill oftast ha kontant förskottsbetalning.

Du kan bli erbjuden skjuts till banken för att de ska få sina pengar. När ni kommer till banken följer de inte med in eftersom de vet att det finns övervakningskameror där. De utför ett billigt men undermåligt arbete eller i värsta fall inget arbete alls.

Så undviker du att bli lurad:

 • Kolla upp referenser på företaget och på utförda arbeten.
 • Kontrollera att företagets telefonnummer går till en abonnent och inte till ett oregistrerat kontantkort.
 • Anlita bara hantverkare med F-skattsedel. Även utländska företagare kan få svensk F-skattsedel. Kontrollera via Bolagsverket och Skatteverket att företaget verkligen existerar.
 • Teckna ett skriftligt avtal över vad hantverkaren ska utföra och vad det ska kosta. Annars kan det vara svårt att vinna en eventuell rättslig tvist.
 • Betala aldrig i förskott, betala först när du är nöjd med arbetet som helhet.
 • Betala inte kontant. Se till att betala till ett företagskonto.
 • Hoppas att ni kan vara med och hjälpa till med att förebygga detta fenomen. Var noga när ni anlitar hantverkare för denna typ av arbetsuppgifter och sprid gärna in-formationen vidare så att vi når så många som möjligt med informationen.

Skräpigt vid återvinningsstationen

Skräpigt vid återvinningsstationenVästra Marks återvinningsstation – tyvärr en återkommande syn varje söndag

Flera medlemmar har uppmärksammat att kärlen på vår återvinningsstation vid Västra Marks idrottsplats ofta är överfyllda och området ser allmänt skräpigt ut.

Villaföreningen har idag varit i kontakt med Affärsverken som lovat att införa extra tömningar av plast (fredagar) och papper (söndagar). Vi har även öppnat upp en diskussion gällande möjlighet att skärma av området eller alternativt få till en bättre placering av återvinningsstationen.

Vi måste alla hjälpas åt och se till att sortera rätt och bara lämna det som är tillåtet att lämna och inte slänga allt möjligt skräp på området. Att ställa bilbatterier, kassar och annat osorterat avfall utanför kärlen är inte tillåtet utan betraktas som nedskräpning enligt Miljöbalken. Utan några större uppoffringar kan vi tillsammans hålla området rent och snyggt, vi kan inte räkna med att Affärsverken ska städa upp efter oss!

Är du osäker på hur något avfall ska sorteras finns mer information här: Affärsverkens Sorteringsguide. Det som får slängas är på Västra Marks återvinningsstation är:

 • Tidningar
 • Förpackningar av plast
 • Förpackningar av papper
 • Förpackningar av färgat glas
 • Förpackningar av ofärgat glas
 • Förpackningar av metall

Övrigt avfall lämnas kostnadsfritt på Karlskrona kommuns återvinningscentral Mältan.

Mer info om vår återvinningsstation

På Förpacknings- och tidningsinsamlings webbsida kan du se nästkommande tömningsdatum, ange ÅVS-id: 8422.

Om återvinningsstationen vid Västra Mark, P-plats Idrottsplatsen, Löparevägen, behöver städas eller tömmas anmäler du det till Förpacknings- och tidningscentralen, Förpacknings- och tidningsinsamlings webbsida. Det går även att göra en felanmälan genom att ringa 020-088 03 11.

Information efterlyses

Bergåsahus 1885-1913

Villaägareföreningen har fått förfrågan om efterlysning av mer fakta om huset som ni ser på bilderna. I slutet på 1800 talet, närmare bestämt 1885, uppfördes ett hus på Bergåsa, som sedermera flyttades till Sturkö 1913. De nuvarande ägarna till huset på Sturkö har hittat information under pågående renovering som styrker uppgifterna och de vill gärna vill veta mer. Vet du något om huset i inlägget? Kontakta webmaster@bergasa.se så vidarebefordrar vi informationen.

Bergåsahus 1885-1913

Bergåsahus 1885-1913

Bergåsahus 1885-1913

Inställda aktiviteter

Valborg 2020

Styrelsen har haft ett möte angående kommande aktiviteter och den rådande situationen med spridning av Corona i samhället. Villaföreningen har beslutat att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att alla vårens planerade aktiviteter är inställda och i vissa fall framskjutna.

Detta innebär att Valborgsfirande på Studentviken inte blir av. Tippning av trädgårdsavfall på parkeringen vid Studentviken är därför inte tillåtet. Överträdelser betraktas som nedskräpning och kommer att anmälas.

Även Vårträffen fredagen den 1/5 klockan 10:00-12:00 och föreningens Årsmöte också detta fredagen den 1/5 klockan 12:00, är tills vidare uppskjutna. Det blir inte heller någon Loppis/Växtbytardag i Frejalunden lördagen den 23/5 klockan 10:00-12:00. Information om kommande aktiviteter kommer att läggas ut så fort situationen medger sammankomster.

2020-04-11 Lördag 08:00 Tillåtet att lämna brännbart trädgårdsavfall på bålplatsen.
2020-04-30 Torsdag 19:00 Valborgsfirande vid Studentviken.
2020-05-01 Fredag 10:00-12:00 Vårträff (samling vid lilla stranden på Studentviken).
2020-05-01 Fredag 12:00 Årsmöte vid Studentviken (lilla stranden).
2020-05-23 Lördag 10:00-12:00 Loppis/Växtbytardag i Frejalunden.

Var med och påverka – Gå på årsmöte 1/5

Styrelsen 2019-09-29Styrelsen från vänster: Hans Södergren, Lisa Thorneus, Christian Österberg, Carin Håkansson, Assar Lindén, Carina Lindqvist. Saknas: Eleonore Ardin och Kristofer.

Vi behöver ditt engagemang i villaföreningen. Till årsmötet behöver föreningen en ny kassör, två personer till valberedningen och ytterligare en suppleant.

Vill du vara med och påverka vad som händer i närområdet? Boka in Bergåsa- Västra Marks Villaägareförenings årsmöte. Här har du också chans som medlem att påverka hur din förening ska arbeta och vilka som ska sitta i styrelsen. I år kommer årsmötet att hållas vid den lilla stranden på Studentviken den 1 maj, klockan 12:00.

Finns det något du vill förbättra eller ändra på? I så fall kan du skriva en motion till årsmötet och på så sätt kanske påverka hur föreningen ska jobba under kommande år. Motion till årsmötet ska vara inlämnad till styrelsen senast den 1 april. Vid omröstning har varje medlemshushåll en röst.

På årsmötet fattar medlemmarna beslut om vilka personer som ska få förtroendeuppdrag i styrelsen. Den valda styrelsen företräder medlemmarna mellan årsmötena och ska också se till att genomföra de beslut som röstas igenom. Medlemmarna får också ta ställning till om styrelsen från föregående verksamhetsår har gjort ett bra jobb och om den ska beviljas ansvarsfrihet eller inte.

Har du aldrig varit på Bergåsa- Västra Marks Villaägareförenings årsmöte? Passa på att gå dit och lyssna och lär eller gör din röst hörd. Du som redan varit med tidigare år vet hur trevligt vi har det tillsammans på våra sammankomster så vi hoppas även på din närvaro.

För dig som inte ännu är medlem i Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening finns här mer information om hur du blir medlem.

Ökad trygghet i området

Varför upplever vi vissa platser som mindre trygga, trots att risken för brottslighet där är låg? Det kan bero på dålig belysning, trånga passager, skymmande buskage och en mängd andra faktorer.

Platser som upplevs mindre trygga i områdetPlatser som upplevs mindre trygga i området

Villaföreningen försöker kartlägga platser i vår omgivning som skulle kunna åtgärdas för att skapa en tryggare miljö. Några exempel som vi i villaföreningen har haft uppe för diskussion:

 • Sträckan från Tallvägens parkering till utegymmet på Västra Mark. Vägen saknar belysning och platsen för utegymmet är inte tillräckligt öppen.
 • Gångvägen mellan Frejavägen och Sagavägen genom Frejalunden ”Lillan”. Belysning saknas, stigen smal, ojämn och ofta lerig, risk för olyckor föreligger.

Vi behöver din hjälp oss att rapportera in platser som kan upplevas som otrygga och varför ni upplever den som mindre trygg. Skicka in beskrivning och plats till webmaster@bergasa.se