Bryggkommittén informerar

Bryggplats StudentvikenBryggplats Studentviken – Vy från land NO

Det var ett tag sedan vi hörde något från Bryggkommitténs arbete. Under hösten har kommittén varit i kontakt med ett antal av Karlskrona kommuns olika förvaltningar.

Efter mycket arbete och påtryckningar har kommittén äntligen fått till ett personligt möte vecka 8 med berörda parter på Karlskrona kommun. Förhoppningsvis blir detta möte ett steg i rätt riktning på vägen mot önskat bryggbygge.

Just nu fokuserar man på bryggan och föreslaget om bastu på bryggan och belysning längs gångvägen mellan Studentviken och Blekinge Tekniska Högskola lämnas åt sidan så länge, då detta genererar betydligt mer arbete än vad man mäktar med för tillfället. Bryggkommittén kommer givetvis att ha dessa önskemål i åtanke och presentera även dessa som en helhetslösning under mötet med kommunen.

För att komma i mål med en helhetslösning för sträckan mellan Studentviken och Blekinge Tekniska Högskola kommer kommittén att behöva ytterligare tid och gärna hjälp av fler medlemmar i föreningen. Finns det någon medlem i föreningen som har möjlighet att bistå med en hjälpande hand går det att kontakta Bryggkommittén på e-postadressen bryggplats@bergasa.se.