Eldningsförbud på Valborg

Enligt prognosen blir det Valborgsfirande utan eld i år. Låt oss inte nedslås av detta utan kom och lyssna på körsång och talare vid Studentviken.

Välkomna!

HBV index
Inom de områden i Blekinge län där brandrisken är 4, 5 eller 5E råder eldningsförbud enligt Länsstyrelsens föreskrift.