Fjärrvärmearbete på Korpralsgatan

Affärsverken meddelar att de under under vecka 23 kommer att påbörja schaktarbete på Korpralsgatan för att ansluta ytterligare en villa till fjärrvärmenätet. I dagsläget är det endast fjärrvärme som ska förläggas men om kommunen beslutar att även byta vatten och avlopp så ändras förutsättningarna.

Kronobergsgatan asfalteras i början på vecka 24 och båda gatorna kommer inte att vara stängda samtidigt. Framkomligheten på Korpralsgatan kommer under arbetet att vara begränsad. Vi ber om överseende och hoppas att vi inte stör er vardag alltför mycket under den tid som arbetet pågår.

Arbetet planeras att pågå tom vecka 28. En del återställning kommer att kvarstå till efter semestrarna.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta projektledare Mats Hjortsberg (Affärsverken), 0708-783330.