Föreningsportföljen – Elavtal

Tillsammans med runt 800 andra boende i Spandelstorp, Hästö, Bergåsa och Västra Mark köper du din el via Affärsverkens Föreningsportfölj.

Under 2014 gjordes inköpen vid rätt tillfällen, och därför undvek vi de högre priserna som faktiskt dök upp under sommaren på grund av torrare väder.

Elinköpen för 2015 är klara och säkrade. Priserna kommer att vara lite drygt fyra öre lägre än 2014.


Elmarknaden

Glödlampa
2014 blev ett lugnt år på elmarknaden. Priserna har varit relativt låga hela året, med undantag för april till september, då priserna gick upp lite grand.

Detta berodde på torrare prognoser och dyrare bränslepriser. Men mot slutet av året gick priserna ner till de lägsta på nästan 10 år. En hel del vindproduktion kom in i systemet och vintern har än så länge varit mild och blöt, vilket har pressat ner priserna.

Vi ser fortfarande ingen tendens till höjda elpriser under första delen av 2015, eftersom konjunkturen fortfarande är svag och produktionstillgången på el är god.