Gemensam höstaktivitet!

Höstens aktivitet är att röja och göra ”Lillan” och ”Idunaparken” trevligare och mer inbjudande att vistas i. Se det även som ett tillfälle att träffas och lära känna varandra.

Höststädning

Vi träffas söndagen den 13 oktober klockan 09:00 vid fotbollsplanen i Lillan. Ta med sekatör, såg och kratta samt säckar och dylikt som är lämpligt för att kunna röja och höststäda dessa två objekt. Karlskrona Kommunen transporterar sedan bort avfallet.

Kanske får vi även tid att bygga nya fotbollsmål.

Efter avslutat dagsverke bjuder föreningen på korv och dryck!

Hoppas att många ställer upp!

Styrelsen