Grannsamverkansnytt December 2018

Informationsblad Grannsamverkan December 2018

Grannsamverkan i lokalpolisområde Karlskrona (December 2018) är nu publicerat på Villaföreningens sida <GRANNSAMVERKAN>.

Informationsbladet Grannsamverkan December 2018 innehåller denna gång information från både polisen, räddningstjänsten och Länsförsäkringar.