Grannsamverkansnytt Karlskrona 2 2015

Grannsamverkansnytt

Grannsamverkan i Lokalpolisområde Karlskrona (nummer 2 2015) är nu publicerat på Villaföreningens sida <GRANNSAMVERKAN>.

Här finns även information från räddningstjänsten.