Högt vattenstånd

Studentviken 2017-01-04

Studentviken 2017-01-04

SMHI varnar för högt vattenstånd i länet, vilket det minst sagt är. Vattnet närmar sig husen på Arnös udde. Nere på Studentviken ser man inte längre bryggan, endast badstegens handtag syns över vattenytan. Vattenståndet var klockan 13:00 100 cm över det normala.

Vattenstånd Kungsholmen 2017-01-04Vattenstånd Kungsholmen 2017-01-04

Studentviken 2017-01-04

Endast bryggans badstege syns över vattenytan.

Studentviken 2017-01-04

Kommunen behöver inte lägga i bryggorna till våren…