Information från Affärsverken angående Föreningsportföljen

Nu är det dags att teckna nytt elavtal

Du vet det säkert redan, men vi vill ändå påminna dig som har elavtalet Föreningsportföljen att det är ett tidsbundet elavtal som löper ut 2022-12-31.

Erbjudande på elavtalet Föreningsportföljen

Genom ditt medlemskap i föreningen ”Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening” erbjuder vi dig Föreningsportföljen som har rabatterad grundavgift. Portföljen är ett rörligt pris med förvaltad prissäkring av våra krafthandlare. Du kan läsa mer om fördelarna med portföljavtal på vår webb. Erbjudandet gäller dig som bor i Spandelstorp på Hästö eller Bergåsa/Västra Mark.

Läs mer på affarsverken.se/foreningsportfoljen

Ditt elavtal går automatiskt över till Föreningsportföljen med timpris, bindningstid till och med 2025-12-31, om du inte gör ett aktivt val innan datumet ovan. Fortsatt leverans av el sker till våra för närvarande giltiga avtalsvillkor. Avtalsvillkoren hittar du här. Vi hoppas såklart att du vill stanna kvar som kund hos oss, men skulle du vilja säga upp ditt avtal måste det göras senast 2022-12-31.

Har du som medlem i Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening frågor om Föreningsportföljen? Välkommen att kontakta Affärsverkens kundservice på telefon 0455-783 75.
Affärsverken
Hälsningar Affärsverken