Invigning av Bergåsas nya bibliotek

Biblioteket vid korsningen Studentgatan och Erik Dahlbergsgatan.Biblioteket vid korsningen Studentgatan och Erik Dahlbergsgatan.

För ett år sedan hade Jan Björkman en ide att köpa en gammal telefonkiosk och inreda den till ett bibliotek för oss här på Bergåsa. Ett Bibliotek där man lämnar in böcker som man inte har behov av och samtidigt kan låna andras färdiglästa böcker. Det blev ingen telefonkiosk men Björkman har engagerat grannar och vänner i biblioteks projektet. Ett mål var att så många som möjligt skulle vara delaktiga i skapandet av vårt gemensamma bibliotek som nu ska vara klart för invigning på söndag den 18/10 klockan 14:00.

Alla är välkomna med en bok till invigningen och det högtidliga öppnandet i Trekanten vid korsningen Studentgatan och Erik Dahlbergsgatan.